Rytíři na Troskách

Netradiční prohlídka

Po celý den budou na hradě probíhat rytířské turnaje v podání skupiny historického šermu Nostra Ex. Jako doprovod vystoupí kapela historické hudby Subulcus.